Mình sắp sinh em bé rồi và định sẽ đăng ký sinh ở PS Hà Nội. Có mẹ nào đã từng sinh ở đó chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với: điều kiện sinh ở đó có tốt k? bviện họ sẽ cung cấp cho mình những gì? Vấn đề phong bao cho bác sĩ ra sao? ngoài ra cần phải lưu ý thêm những gì nữa...


Help mình sớm vớ. cám ơn các mẹ nhiều Rose: