Mình mang thai bé đầu bị nghén kinh khủng, hiện mang bé thứ 2 hơn 8 tuần chẳng thấy nghén gì cả, có phải do thai yếu nên mẹ không bị nghén? SA có biết được thai yếu hay không ? Hiện mình đang dùng Utrogestran và obimin