Các mẹ ơi cho em hỏi chút với: Hôm e đi siêu âm ở số nhà 11, ngõ 850 Đường Láng chỗ cô Hương ấy lúc này thai đã được 12 tuần bác sĩ nói khả năng nghiêng nhiều về con gái. Kết quả như vậy đã chính xác chưa các mẹ? (chị ở cơ quan em bảo như vậy là chính xác rồi đấy nhưng vì là con gái nên họ không nói thẳng với mình). Mẹ nào đã siêu âm ở đây rồi thì cho em ý kiến với ạ. Thanks các mẹ:LoveStruc: