Em vừa dẫn bạn gái đi siêu âm màu về. Trong tờ giấy ghi là :


SIÊU ÂM PHỤ KHOA :


_ Tử Cung : Tư thế trung gian, dAP = 42 mm. Cấu trúc đồng nhất. Nội mạc tử cung dày d= 8mm.


_ Hai phần phụ : Buồng Trứng (P) : Bình thường.


Buồng Trứng (T) : Bình thường.


_ DỊch Cùng đồ : (-) .


Như vậy nghĩa là không có thai đúng ko mọi người :D . Em cám ơn !