Chào các mẹ!


Hôm nay em đã đi làm xét nghiệm dung nạp đường huyết 3 lần lấy máu và kết quả như sau:


Nhịn ăn 8 tiếng lấy máu kết quả 4.1mmol/l (Giá trị bình thường