Có mẹ nào kinh nghiệm sinh con vào mùa đông. Chỉ giúp mình loại kem nào bôi cho trẻ sơ sinh chống khô & nẻ vào mùa đông không gây ảnh hưởng tới da em bé với. Và kem chống hăm thì dùng loại gì? Cảm ơn các mẹ nhiều