Các mẹ cho em hỏi với. Sao em đi siêu âm tuần thứ 22 và tuần 32 lần nào cũng thấy bé mở miệng và lè lưỡi ra ngoài. em thấy các bé khác toàn ngậm miệng thôi. sao bé của em lúc nào cũng vậy nhỉ. có khi nào lưỡi bé bị dài quá không? em lo quá. Có mẹ nào có em bé như em không?