E đi siêu âm thấy bác sĩ nói là mắc hội chứng dây chằng buồng ối nếu dây đó đứt ra mà quấn vào chân tay gì thì chỗ đó bị dị tật