Các chị ơi cho em hỏi , em sinh đôi cùng trứng và cứ 2 tuần phải đi siêu âm môt lần để theo dõi hội chứng truyền máu.Từ tuần 12 đến giờ em ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ, bây giờ em được 24 tuần rồi và 2 đứa một đứa nặng 509 & 608 gram. Có mẹ nào sinh đôi cùng trứng ở tuần này mà như vậy không cho em xin thông tin cân nặng của các bé qua các tuần với.