Các mẹ ơi! Em mới được biết bên cty Tắm Bé (Baby wash) dậy phát triển kỹ năng cho con từ 0-12 tháng tuổi, e thấy nội dung khá hay và mới nữa. Đọc sách cũng đã biết một phần nhưng có học có hơn, E đang tham gia, bê đó có giảm giá cho các mẹ đi cùng nhau. Có mẹ nào muốn đi k nhỉ???