Mình xem trên mạng thì thấy 1 bảng viết như sau:


tuần 8w: thai nhi 1,6 cm


tuần 10w: thai nhi 3,1 cm


tuần 11w: thai nhi 4,1 cm


Hôm thứ 7, mình đi siêu âm.


Kết quả là: thai nhi đang 8w3d. Nhưng kích thước đã là 3,8cm.


Nếu đối chiếu theo bảng thì phải đang là 10.4 rồi


Không hiểu như thế có phải là phát triển quá mức bình thường ko? Ko biết có vấn đề gì ko nhỉ? Lo quá


Có mẹ nào biết ko? tư vấn cho mình với