Tình hình là nghé nhà em được 34 tuần. Thứ 4 vừa rồi em có khám ở 56 hai bà trưng thì bác sỹ chỉ cho siêu âm 2D thôi. Mà thực tình là em nhớ mặt nghé của em quá. Muốn siêu âm 4D cơ. Không biết hôm nay em đi siêu âm thêm 1 cái 4D nữa thì có hại gì cho nghé nhà em không nữa:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:. Các mẹ thông thái giúp em với.