các chị .em là thanh viên mới mong cả nhà tư vấn cho em


như tiêu đề em bị đau bung dọa sãy em đã uống thuốc và tiêm theo đơn bác sỹ đã kê ,em dùng được 5 ngày thì thấy hết đau .như vậy là ổn chứ các chị