các mẹ ơi, cưú mình với, con 6 tuan nua cubin ra đời ruì, mình hay bị đầy hơi, khó chịu dữ lắm, có ai bị giống mình không...cách chữa như thế nào..hichic..không ăn uống được gì cả... Loading interface...