có khi nào một trong các dấu hiệu mang thai là bị đau bụng không các chị???:Smiling: