Tôi đang lúng túng trong đặt tên cho con Gái, nhờ Ban Biên tập chỉ giúp.


Ba Tống Xuân Thủy 1974


Mẹ Trần Thanh Quỳnh Anh 1980.


con gái đầu sinh 16/9 dự định đặt tên là Bảo Hân, Thảo Linh có hợp bản mệnh cháu và bố mẹ không? Tên cháu theo mệnh gì thì phù hợp với bố mẹ?


Cần khai sinh gấp gấp nên nhờ các Bác chỉ giùm cháu sớm. Cảm ơn các Bác nhiều nhiều!!!!!!