Em thấy có chủ đề đặt tên bé trai nên mạo muội lập chủ đề cho bé gái. Cún nhà em sẽ ra đời vào tháng 4/2011, chưa biết đặt tên gì. Các chị nào có tên hay vào đây chia sẻ với mẹ con em nhá!:Rose: