Có mẹ nào vẫn đi học khi có bầu không? Chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm nhé. Mình được 20tuần rồi, bây giờ vẫn đang đi học tối 3 b/tuần, học 3h lận, phải tự đi xe máy. Đi làm xong ghé qua mua đồ ăn rồi tranh thủ chạy đi học, may mà cảm thấy ẫn chịu đc. Mỗi tội khi về nhà thì mệt lử. Các mẹ thấy thế nào chia xẻ cảm xúc nha.