Hic hic, em chuẩn bị đi khám 12w đây! Nhưng từ giờ tới lúc đi em run lắm. Các mẹ ơi tỉ lệ ..."bị làm sao" có cao không? Em chỉ sợ con em bị làm sao.... Em toàn lo lắng! Các chị đi khám rồi cho em lời động viên, cổ vũ...:Sad: