Tớ
có bầu
được 31w rùi. Đợt này giết sâu bọ nhiều vải ngon quá, tớ không nhịn được nên đã xài kha khá. Ăn xong mới chợt nhớ ra hình như đã từng đọc ở đâu đó là có bầu thì không nên ăn nhãn. Thế còn quả vải thì sao các mẹ nhỉ? Vái trời cho không có vấn đề gì :16:


http://www.picgifs.com/food-and-drinks/food-and-drinks/lychee/food-and-drinks-lychee-102025.gif