Em chích ngừa Rubella ngày 27/4/07, sau 27/7/07 em mới có thể có thai. Chu kỳ tới của em có thể sẽ bắt đầu ngày 17/7 nên em dự định sẽ có thai đợt này vì nếu chờ nữa thì đến 15/8 mới đến chu kỳ nữa. Em đang mong con. Chị nào biết cho em xin ý kiến nếu lấy ngày 17/7 để canh rụng trứng có thai thì có ảnh hưởng đến đứa trẻ không vì đến 27/7 mới hết thuốc. Em cám ơn nhiều.