Mình với bà xã mình từ khi có bầu không qh nữa nhưng mỗi lần đi ngủ vừa để cho đỡ nhớ vừa để cho bà xã mình dễ ngủ thì mình thường xoa bụng và "sờ ti" bà xã mình nhưng mình đọc đâu đó nói là không được "sờ ti" nhưng mình thắc mắc không hiểu vì sao lại thế à


Cái khoản xoa bụng cho bà xã mình ấy nếu không xoa xoa bụng thì bà xã mình chẳng thể nào ngủ được à


Cưu mình với:Sad: