Em nghĩ chỉ trong tuần này là em sinh. Từ sáng đến giờ em bé không ngừng trườn qua trườn lại, gây cho em nhiều cơn co hơn bình thường rất nhiều. Có phải là em sắp đau đẻ trong ngày hôm nay không các bác ơi?