Các mẹ đã từng mổ đẻ cho em hỏi, có phải là mổ đẻ thì mẹ sẽ ít sữa không, thậm chí là không có sữa?