Chả là thế này 2VC em định làm nhà vào tháng 05 này, nhưng hiện tại em đang có Baby đc hơn 6w rồi. Tự dưng có đứa bạn nó bảo không nên làm nhà khi đang có baby vì rất xui :Sad:. Em thì chưa nghe ai nói chuyện này bao giờ. Các mẹ có nghe ai nói vấn đề này không ? tư vấn giúp em.