có mẹ nào đi máy bay khi đang có bầu 36w chưa? em muốn hỏi kinh nghiệm chủ các mẹ,mong các mẹ cho em lời khuyên.:Sad: