Em có thai được 3 tháng rui. hôm trước bạn em cho 1 hộp hạt điều rang muối. Em đang băn khoăn không biết co ăn được không? đến bây giờ vãn chưa dám ăn. Các mẹ nghĩ thế nào?:Applause: