Bố chồng tớ gửi lên cho 1 ít cao ngựa nhưng không biết có nên ăn k. Theo các Mẹ có nên ăn cao ngựa trong thời gian mang thai không?