Em đang dự tính sinh ở viện E, em cũng có BH, không biết thủ tục thế nào, chất lượng phục vụ ở đấy có tốt không? Thực tế là từ đầu đến giờ em toàn khám bên ngoài, vì là dự tính về quê sinh. Nhưng giờ em nghĩ có bảo hiểm thì em sinh ở ngoài này rồi về quê nghỉ, như thế cho yên tâm, nhưng em chưa vào viện E lần nào nên không biết tí tẹo gì cả, các mẹ mách bảo em với ạ. Em cảm ơn nhiều?