Tình hình là em tập hai . sẻ sinh ở phụ sản Hải Phòng , đang muốn tìm hiểu về vụ sau sinh khâu lại tầng sinh môn , Có mẹ nào làm rồi thì cho em ít kinh nghiệm với ạ .