Có ai từng đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ ở Bà Rịa Vũng tàu thì cho mình xin cái địa chỉ nơi làm Xét nghiệm vs.Tại mình khám định kỳ ở trên Sg nhưng do tuần thứ 26 bs kiu xét nghiệm đường huyết,mà mình thì time có hạn nên hok thể lên Sg xn đường huyết,khám định kỳ trong cùng 1 ngày được(mình nghe nói là xn đường huyết thì phải uống 70gr đường y khoa rùi lấy máu,xong 1h sau lấy máu,rùi 1h nữa lấy máu thêm 1 lần nữa .Thời gian chờ đợi rất lâu,rùi phải chạy qua bên chổ khám định kỳ chờ đợi tới lượt khám.).Mình định XN đường huyết trước 1 ngày ờ BR-Vt rùi ngày hum sau lên SG tái khám mang kết quả lên cho bác sĩ mình đang theo xem lun.