mình đang mang bầu được 38 tuần, dự định sinh là cuối tháng này, vì cuối tháng phải đi thi tốt nghiệp nên đang tham khảo phương pháp kích thích sinh đẻ. Có mẹ nào đã từng dùng phương pháp này chỉ cho mình với chứ nếu để chuyển dạ tự nhiên chắc phải bỏ thi quá.