Mình đi SA tuần thứ 22 thì SA lại bé mới được 21 tuần 03 ngày. Bs bảo mặc quần chật quá, trong khi mình mặc thấy rất thoải mái, bs còn khuyên nên mặc váy bầu nhiều hơn. Híc... nhưng lạnh thế này mình ngại mặc váy lắm. Nên bs bảo là con bị thiếu nước ối và chật vùng của bé nằm, phải mặc rộng để con còn có chỗ cử động. Híc... Phải làm sao bây giờ??? Lạnh lắm...