chào các mẹ


tình hình là em có kết quả chọc ối bình thường nhưng vẫn phải vào viện C để siêu âm hội chẩn liên viện 2 buổi nữa vào tuần sau ( do tăng khoảng sáng sau gáy )


mà em đang theo bác sĩ Cường ở viện C rồi( em khám ngoài bác ấy ạ) tuần sau là đến lịch khám của bác ấy


các mẹ nào đã từng siêu âm hội chẩn liên viện, hay siêu âm hội chẩn( chỗ trung tâm chẩn đoán trước sinh ) ở nhà H viện C thì cho em biết thông tin và kinh nghiệm với


ở đó là bác sĩ Cường siêu âm hay là ai và có bác sĩ bên viện nào nữa không hay có mỗi bác sĩ Cường thôi


nếu có mỗi bác sĩ Cường chắc em ra ngoài khám bác ấy cho đỡ thời gian chờ đợi


còn nếu có thêm bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viên khác đến hội chẩn cùng thì em sẽ cân nhắc. Tần suất siêu âm 4d của em dạo này thường xuyên quá trung bình tuần 1 lần nên em sợ ảnh hưởng đến em bé


em cảm ơn các mẹ trước ạ