Chào các chị ... có chị nào mang bầu 3 tháng đầu có tiền sử phải thường xuyên dùng thuốc tây nhà b/s dũng kết hợp thuốc nam nhà thầy duẩn hết 3 tháng đầu ko ạ ?