Mình có bầu được 6 tuần. Mình làm kế toán, nhà cách công ty khoảng 15km. Ở công ty gần như ngày nào mình cũng phải đi ra ngoài để giao dịch việc nọ việc kia. Mình cũng nói rằng mình mới có bầu nhưng có vẻ như mình ko được thông cảm. Mà đi nhiều mình thấy sợ lắm, hiện tại sức khỏe mình vẫn bình thường, nhưng mình vẫn lo cho con mình lắm. Mình phải làm sao