Có ai trên diễn đàn biết về dịch vụ khám sau sinh của viện Sản C không cho mình hỏi với?


Mình nghe nói ở Viện Sản C - Tràng Thi mới có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các bà mẹ mới sinh, không biết như thế nào nhỉ? Có mẹ nào đã dùng thử dịch vụ này chưa cho mình tí ý kiến để mình tham khảo. Cám ơn các mẹ