Mọi người ơi, có ai đã từng được bs Thành đỡ đẻ chưa ạ ( BS Vĩnh thành ở Đề Thám) , e nghe nói phí bác đỡ đẻ là 9tr5 phải không ạ? Em đang theo khám bs Thành, thấy bác rất nhẹ nhàng và nhiệt tình nên cũng rất thích và muốn nhờ bác đỡ đẻ, nhưng nếu phí mắc quá thì chắc là tiêu quá hichic. Có ai biết cho e lời khuyên với