có mom nào chuyển phôi ngày 6 , đến ngày thứ 4 sau khi chuyển cửa mình tự nhiên mở rộng ra. chị em nào có kinh nghiệm về ivf thì chia sẽ mình với nhé.