Tháng thứ 6 thai kỳ ,thế là cùng họ nữa chặng đường mang thai, con tôi đc gần 600g vãi tháng ngắn nữa thôi là vượt cạn, năm nay kinh tế vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, tiền ăn cũng phải xoay sở từng tháng năm 2020 này không biết sẽ ra sao,những bộ qua mọi sự khó khăn chung tôi nhìn con mà cố gắng để vượt qua, mong mọi sự tốt đẹp đến với con. ."chích bông" của mẹ.

Loading interface...