Các mẹ cho em hỏi, khi đi đo độ mờ da gáy và xét nghiệm máu D
ouble Test có cần phải nhịn ăn để lấy máu xét nghiệm không ?