hu hu mình ăn thì chẳng được bao nhiêu mà suốt ngày bị đầy bụng .... các mẹ có cách j k? đầy bụng thế thì có bị sao k ??