Mình ở SG nhưng tính tết nay về quê BMT ăn tết nhưng ở đó lạnh lắm mình thì tòan là đầm không ah, mà mặc sợ lạnh chân, mang vớ da quần thì cái bụng không thể vừa mà vớ bình thường thì tuột lêm tuột xuống không biết mẹ nào biết chổ nào bán vớ da dầy một chút ở SG không nhỉ