Mới tìm được mấy đoạn film giới thiệu các giai đoạn phát triển của bé do illumistream health thực hiện. Post lên cho các mẹ xem cùng. Mẹ nào giỏi tiếng Anh thì dịch cho cả nhà nghe với nhé.


Pregnancy: Weeks 1-4 (Month #1)


http://www.youtube.com/watch?v=_44UaGJoGyk


Pregnancy: Weeks 5-8 (Month #2)


http://www.youtube.com/watch?v=hIMRTfO7duU


Pregnancy: Weeks 9-12 (Month #3)


http://www.youtube.com/watch?v=7fh3clhytaI


Pregnancy: Weeks 13-16 (Month #4)


http://www.youtube.com/watch?v=HSmVxh4MM7Y


Pregnancy: Weeks 17-20 (Month #5)


http://www.youtube.com/watch?v=HJnLZe0zwmw


Pregnancy: Weeks 21-24 (Month #6)


http://www.youtube.com/watch?v=JHCv5eOzemY


Pregnancy: Weeks 25-28 (Month #7)


http://www.youtube.com/watch?v=YBFvZoECv1M


Pregnancy: Third Trimester (Weeks 29-32, Month #8)


http://www.youtube.com/watch?v=ucLky1dkqhM


Pregnancy: Weeks 33-36 (Month #9)


http://www.youtube.com/watch?v=WI0mFY4swb4