Em mới có bầu mà chưa có thời gian đi khám nên chưa rõ là được bao nhiêu tuần. Nhưng có 1 vấn đề nghiêm trọng là 1 tuần gần đây em cứ bị lạnh người và nôn mửa nhất là khi ngủ dạy. Đầu ong ong khó chịu, và không ngửi được tất cả các mùi kể cả đồ ăn, xăng xe, ........ nói chung là em rất kho chịu. À em còn hay mỏi chân tay nữa. Cả cổ nữa........:(( cứu em với cả nhà ơi