Các mẹ ơi các mẹ có cách nào để chồng cùng làm việc nhà với mình không? Chứ như chồng em về nhà chẳng chịu làm gì cả, mỗi ăn với ngủ thui à, em đã dùng đủ mọi cách, nhỏ nhẹ thỏ thẻ cũng có mà chẳng ăn thua gì hết à! Các mẹ có chiêu gì chỉ em với! Đa tạ. Đa tạ!