Em nghe nói nếu để bị cảm cúm, ho sốt trong 3 tháng đầu mang thai, con dễ bị bệnh down, .....rất nguy hiểm. Có 1 chị siêu âm 22 tuần bị phát hiện con bi hở hàm ếch, nguyên nhân có phải do bị ốm thời kỳ đó không?