Chào các mẹ!


E đang mang thai tuần thứ 14 rồi, tự dưng hôm nay e thấy bị đau bụng, đau phần bên phải... E thấy lo lắm :((.


Theo các mẹ e phải làm gì bây giờ??? Thanks!!!!