E đang mang thai khoảng tuần thứ 5, thế nhưng trong nhà đang có người em phát bệnh trái ra, mới ngày hôm nay. Xin mọi người cho e hỏi cách phòng ngừa. E hiện tại do sức khỏe yếu nên không ra khỏi phòng nên không lo tiếp xúc trực tiếp. Nhưng cái e lo là đồ đạc dùng chung như chén bát đũa, và 1 số đồ dùng ... Giặc đồ chung hay v...v.... E nghe nói nếu mang thai mà bị lây nhiễm thì rất nguy hiểm, e mong mọi người giúp e nhé. E đang hoang mang lo sợ quá