Cái này chắc mấy mẹ ngoài Bắc rành hơn ấy. Vì trong Nam em thấy việc ở cử giờ được rút gọn nhiều lắm mà việc ở cử sau khi sinh đối với phụ nữ rất quan trọng các mẹ nhé. Không nên bỏ qua đâu. Nên mẹ nào có kinh nghiệm chia sẽ với em nhé:Angel: